Masz problem z egzekwowaniem należności od kontrahentów lub sam chcesz odroczyć płatność? Skorzystaj z usługi faktoringu.

Faktoring pozwala na zabezpieczenie transakcji handlowych między podmiotami. Jest gwarantem przedłużenia płynności finansowej firmy i skuteczniejszego egzekwowania należności. Korzysta z niej wielu przedsiębiorców działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Faktoring pełny służy zabezpieczeniu przedsiębiorcy przed niewypłacalnością kontrahenta. Zapewnia pokrycie należności przez faktora i w przypadku braku zapłaty, dalsze prowadzenie egzekwowania należności od zalegającego ze spłatą partnera handlowego. Jest to możliwe dzięki istniejącej polisie ubezpieczenia należności lub ubezpieczeniu należności przez bank lub firmę faktoringową.

 

Wynagrodzeniem faktora, czyli firmy faktoringowej lub banku jest ustalona prowizja oraz odsetki w zależności od kwoty należności.
Bardziej popularny w Polsce jest faktoring odwrócony, dzięki któremu przedsiębiorca może odroczyć termin spłaty należności i poprawić swoją płynność finansową. Bank kupuje należność od przedsiębiorcy i spłaca ją. W ten sposób przedsiębiorca zaciąga tzw. kredyt kupiecki. Termin spłaty określony jest w umowie faktoringowej. Faktoring międzynarodowy zabezpiecza transakcje międzypaństwowe z kontrahentami. Przedsiębiorca przekazuje faktorowi kopie faktur wystawionych na importera. Po otrzymaniu faktur, w ramach umowy, bank wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę w wysokości 95% kwoty widniejącej na fakturze. Potem uczestniczy w egzekwowaniu należności od importera, którego ponagla faktor importowy. Po uzyskaniu całej kwoty, przekazuje brakujące 5% przedsiębiorcy i pobiera wynagrodzenie za usługę faktoringową.

Znajomość zasad faktoringu jest konieczna przy prowadzeniu działalności gospodarczej, zawsze bowiem istnieje ryzyko, że nasz kontrahent nie będzie wypłacalny a my zostaniemy na przysłowiowym “lodzie”. Zarówno faktoring jak i faktoring odwrócony daje możliwości przedsiębiorcy utrzymania płynności finansowej, a tym samym dalszego prowadzenia interesów.

 

Author: portal-firma.pl