Krynica 2023 już we wrześniu. Jakie tematy będą kluczowe?

W dniach 13-15 września br. odbędzie się Krynica Forum 2023 – prestiżowe wydarzenie, które stanie się platformą spotkań multilateralnych na temat bezpieczeństwa strategicznego, energetycznego i klimatycznego. Dwudniową obecność zapowiedział Prezydent RP Andrzej Duda, który zaprosi na Krynica Forum 2023 przywódców państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych reprezentantów międzynarodowego środowiska gospodarczo-politycznego. Do Krynicy Zdroju przyjadą przedstawiciele gospodarki, biznesu i polityki, środowiska akademickiego, sportu i kultury. 

W sercu Beskidu Sądeckiego, w jednym z najpiękniejszych polskich uzdrowisk – Krynicy Zdroju, po raz kolejny spotkają się przedstawiciele środowiska politycznego, gospodarczego, biznesowego, akademickiego oraz świata sportu i kultury. Będą rozmawiać na temat wyzwań obecnej i przyszłej rzeczywistości geopolitycznej w kontekście Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Krynica Forum 2023 to kontynuacja wątków podjętych w Davos w 2023 roku i wstęp do tworzenia nowych inicjatyw, które będą prezentowane w Szwajcarii w przyszłym roku.  Forum w Krynicy Zdroju to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarium międzynarodowych wydarzeń polityczno-gospodarczych i jest wspólnym mianownikiem regionu CEE pomiędzy corocznymi spotkaniami na Światowym Forum Ekonomicznym.

Krynica Zdrój to miejsce cieszące się ponadstuletnią tradycją łączenia ludzi z różnych środowisk i atmosferą sprzyjającą podejmowaniu nowych inicjatyw, współpracy oraz tworzenia pionierskich przedsięwzięć biznesowych. 

Trzy razy bezpieczeństwo

Sytuacja geopolityczna świata w kontekście wojny w Ukrainie, zagrożenia energetyczne związane z nią i z kryzysem klimatycznym, bezpieczeństwo strategiczne Polski i regionu to tematy, które będą podejmowane na różnych płaszczyznach przez zaproszonych gości i uczestników. Nowa rzeczywistość wykreowana przez wydarzenia ostatnich lat, potencjał gospodarczy Polski i jej geostrategiczne położenie, pozwalają budować w Krynicy Zdroju najważniejszą polityczno-gospodarczą konferencję w regionie CEE, która będzie koncentrowała się na trzech wymiarach nowej architektury bezpieczeństwa: bezpieczeństwie strategicznym, bezpieczeństwie energetycznym oraz bezpieczeństwie klimatycznym.

Międzynarodowe formaty: Korea i Ukraina

Integralną częścią Krynica Forum 2023 będzie Forum Koreańsko-Polskie. Z uwagi na współpracę w obszarze energetyki atomowej, w przemyśle zbrojeniowym i innych sektorach gospodarki, zaproszeni zostali przedstawiciele największych firm koreańskich, które zainteresowane są pogłębianiem kontaktów z przedsiębiorcami w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Na Krynica Forum 2023 zostaną zaprezentowane m.in. dotychczasowe projekty koreańskich inwestorów zrealizowane z sukcesem w Polsce oraz strategiczne partnerstwa w sektorach energetycznym i zbrojeniowym.

Do współpracy przy realizacji Krynica Forum 2023 został zaproszony Ambasador Ukrainy w Polsce. Program Krynica Forum 2023 przewiduje szereg paneli i spotkań ukierunkowanych na kwestie związane ze skutkami rosyjskiej agresji w Ukrainie, jej odbudowy po zakończeniu konfliktu oraz uczestnictwa polskiego biznesu w tym przedsięwzięciu. Na Forum w Krynicy Zdroju zostali zaproszeni ukraińscy stakeholderzy, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcy i eksperci.

Author: portal-firma.pl