Czym różni się postępowanie sanacyjne od postępowania upadłościowego?

Niewypłacalność przedsiębiorstwa wcale nie musi wiązać się z koniecznością ogłoszenia upadłości firmy. Przedsiębiorca może zdecydować się na postępowanie upadłościowe, które pomoże mu wyjść z długów, ale może również skorzystać z sanacji, czyli jednej z procedur postępowania restrukturyzacyjnego. Czym różni się sanacja od upadłości i jakie rozwiązanie jest dla przedsiębiorcy korzystniejsze?

Różnice między sanacją i upadłością

Zarówno postępowanie sanacyjne, jak i upadłościowe skutkuje uwolnieniem się przedsiębiorcy od długów. Jednak celem postępowania sanacyjnego jest ochrona przedsiębiorstwa przed bankructwem poprzez zapewnienie przedsiębiorcy czasu na restrukturyzację, zawarcie układu z wierzycielami i naprawę finansową. Natomiast celem postępowania upadłościowego jest zakończenie działalności przedsiębiorstwa i rozdzielenie jego aktywów pomiędzy wierzycieli.

Jak dowiadujemy się w rozmowie z ekspertem z kancelarii Legal Liability w Łodzi:

Postępowanie sanacyjne sprawia, że przedsiębiorstwo może dalej działać. Jest to jedno z postępowań restrukturyzacyjnych, które chroni przedsiębiorstwo przed upadłością i egzekwowaniem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Pozwala uratować firmę przed bankructwem i umożliwia jej dalsze funkcjonowanie, a także ochronę miejsc pracy.

Uprawnienie do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego ma dłużnik, natomiast wniosek o upadłość może złożyć nie tylko dłużnik, ale również każdy z wierzycieli osobistych.

Kiedy zdecydować się na upadłość, a kiedy na postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne to proces długotrwały i kosztowny, jednak pozwala zachować przedsiębiorstwo, uzdrowić firmę i nie doprowadzić do jej upadłości. Może z niego skorzystać przedsiębiorca niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Z kolei upadłość ogłaszana jest w sytuacji, gdy przedsiębiorca popadł w stan niewypłacalności.

Prawo daje przedsiębiorcy możliwość złożenia do sądu zarówno wniosku o upadłość, jak i o restrukturyzację. Może się też zdarzyć, że niewypłacalny przedsiębiorca złoży wniosek o sanację, a jego wierzyciel – wniosek o upadłość. W przypadku kolizji wniosku sanacyjnego i upadłościowego to restrukturyzacja ma pierwszeństwo, czyli postępowanie sanacyjne. Sąd zawsze dąży do tego, aby dłużnik zawarł układ z wierzycielami.

Author: portal-firma.pl