Biała lista podatników VAT już od września 2019

31 maja 2019 roku opublikowano tzw. białą listę podatników VAT. Jest to ustawa, która wprowadza powołanie nowego wykazu podatników VAT – podatników, którzy są rzetelnymi przedsiębiorcami. Co to oznacza w praktyce? Prześledźmy najważniejsze ustalenia związane z nową ustawą.

Ministerstwo ostrzega

Swoje procedury kontrolne dotyczące oceny działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT mają urzędnicy skarbowi. MF ostrzega przed takimi kontrahentami, którzy kreują pozorne warunki dobrej współpracy przez całkowite ściągnięcie z nabywcy ryzyka gospodarczego. Ostrzeżenia dotyczą transakcji, w których przedsiębiorcy nawołują do przelewów natychmiastowych. Kontrolerzy US sprawdzają także dzielenie transakcji na kilka faktur, zwykle tych powyżej 15 tys. zł. Pracownicy US mają kontrolować takie postępowanie, ponieważ w polskim prawie nie ma zgody na tworzenie sztucznego podziału transakcji na płatności poniżej 15 tys. zł. Warto pamiętać o wprowadzonym mechanizmie split payment, ale sama procedura nie zwalnia przedsiębiorcy z zachowania czujności, ponieważ w ramach split payment faktura może zostać opłacona przez podstawioną osobę lub opiewać na zbyt niską kwotę w stosunku do obowiązujących na rynku.

W każdym przypadku warto sprawdzać wiarygodność kontrahenta. Jak to się będzie odbywać od 1 września 2019 roku?

 1. Potwierdzenie danych w KRS.
 2. Potwierdzenie danych firmy w rejestrze VAT.
 3. Sprawdzenie, czy przedsiębiorca w danym czasie posiadał status płatnika VAT.
 4. Sprawdzenie, czy przyszły kontrahent ma ewentualne koncesje i zezwolenia na handel swoimi towarami.

Dotychczasowe procedury sprawdzające

Czy przedsiębiorca był w stanie sprawdzić swojego kontrahenta, korzystając z aktualnych procedur? Tak, ale to dość skomplikowane. Podatnik może złożyć do urzędu skarbowego wniosek o zbadanie zobowiązań przyszłego kontrahenta. Weryfikacja ta polegała na sprawdzeniu zobowiązań podatkowych podmiotu i zweryfikowaniu jego statusu jako podatnika VAT. Ta czynność podjęta przez przedsiębiorcę wpisuje się w katalog zadań w ramach tzw. należytej staranności. Jej dochowanie umożliwia zwrot VAT oraz zwolnienie z odpowiedzialności za wykrycie oszustwa u ewentualnego kontrahenta. Urząd Skarbowy, na mocy art. 306ia ustawy ma prawo udostępnić podatnikowi informację na temat przedsiębiorcy, z którym zamierza nawiązać współpracę. Wydawanie zaświadczeń reguluje również art. 29 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji. Na wniosek przedsiębiorcy wydawane jest wówczas specjalne zaświadczenie o zaległościach kontrahenta. Zdaniem przedsiębiorców jednak taka procedura jest jednak zbyt czasochłonna, a co za tym idzie niepraktyczna. Nowa ustawa, wprowadzająca białą listę VAT ma na celu usprawnienie funkcjonowania firm oraz prowadzenia biznesu.

Czy biała lista ochroni wiarygodnych przedsiębiorców?

Biała lista VAT to nowy wykaz podatników VAT, który będzie zawierał informacje na temat bieżącego statusu danego podmiotu gospodarczego. To udogodnienie wprowadzono ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 roku. Wykaz ma zawierać informacje z dowolnego okresu z przeszłości. Biała lista da możliwość szybkiego sprawdzenia, czy kontrahent, z którym chcemy zawrzeć transakcję, znajduje się w wykazie na dany dzień przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. W razie trudności z interpretacją przepisów warto skonsultować swoje wątpliwości z przedstawicielami biura oferującego usługi księgowe w Warszawie lub innym mieście znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania podatnika.

Jakie dane będzie zawierała biała lista podatników VAT?

Oto lista.

 • firma albo imię i nazwisko właściciela,

 • NIP (jeśli został nadany), numer REGON, PESEL i KRS (jeśli posiada),

 • status podmiotu związany z rejestracją lub wykreśleniem, oznaczenie czy podmiot jest podatnikiem czynnym, czy zwolnionym,

 • adres – w przypadku podmiotów, które nie są osobami fizycznymi,

 • adres miejsca działalności lub miejsca zamieszkania,

 • dane osób wskazanych do reprezentowania podmiotu wraz z ich numerami PESEL oraz numerami identyfikacji,

 • dane na temat numerów rachunków bankowych podatników. Co ważne, przelew na rachunek inny niż wskazany na liście skutkuje brakiem możliwości zaliczenia wydatków do tzw. kosztów podatkowych,

 • informacje o rejestracji, wykreśleniu lub przywróceniu jako podatnika VAT wraz z podstawą prawną.

Od kiedy i gdzie będą dostępne informacje na temat białej listy podatników VAT

Ustawodawca przygotowuje jeden zwarty wykaz podatników VAT, który ma być dostępny od 1 września 2019 roku. Wszystkie działające dotychczas systemy mają być połączone w jeden, stanowiąc dokładną bazę podatników VAT. Wykaz ma zostać udostępniony w BIP na stronie podmiotowej urzędu. Dostęp będzie możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane mają w systemie aktualizować się w dni robocze, raz w ciągu doby. System będzie działać online, więc nie trzeba osobiście odwiedzać Urząd Skarbowy, czy czekać 7 dni lub więcej na odpowiedź! Zgodnie z założeniem biała lista ma ułatwić weryfikację kontrahentów.

Nowe narzędzie weryfikacji dostępne od września 2019 roku

Biała lista ma usprawnić bezpieczną współpracę między podmiotami gospodarczymi poprzez stworzenie nowoczesnego i łatwo dostępnego narzędzia umożliwiającego sprawdzenie kontrahenta. Urzędy skarbowe, mając dostęp do danych, mogą szybciej wykrywać wszelkie nieprawidłowości. Kontroli można się spodziewać od stycznia 2020 roku. Aby zabezpieczyć się przed problemami, podmioty po opublikowaniu białej listy powinny jak najszybciej zintegrować dane, które udostępniają w ramach wykazu.

W razie wątpliwości dotyczący nowych regulacji polecamy kontakt z biurem oferującym doradztwo księgowe w Warszawie.

 

Author: portal-firma.pl